החקלאות בישראל היא מעמודי התווך של המדינה, החברה והסביבה.
בשנים האחרונות מתרבה הביקורת על מערכת המזון בישראל שהיא מנצלת את החקלאי ולא מאפשרת פרנסה ראויה.

אנו עדים מגמות רבות בענף , החל מנטישת משקים ועד להתרחבות עולם החקלאות הישירה האורגנית והקהילתית

מוזר, לא מצאנו כלום

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.