סלי ירקות מגוונים, בארבע מדרגות מחיר:
בכל סל בסיס למטבח הישראלי, עונתיים מיוחדים, ירוקים רעננים.

מציג את כל 4 המוצרים