סלי ירקות מגוונים, בארבע מדרגות מחיר:
בכל סל בסיס למטבח הישראלי, עונתיים מיוחדים, ירוקים רעננים.

מציג את כל 4 המוצרים

סל ירקות קטן (ערוגה)

סוג חקלאות בת קיימא

מכיל כל מה שהכי טוב וכדאי השבוע:
השבוע כ 3 צרורות של עליים ומגוון של כ 5 קג ירקות בתפזורת

סל ירקות רגיל (גינה)

סוג חקלאות בת קיימא

מכיל כל מה שהכי טוב וכדאי השבוע:
השבוע כ 4 צרורות של עליים ומגוון של כ 7 קג ירקות בתפזורת

סל ירקות גדול (שדה)

סוג חקלאות בת קיימא

מכיל כל מה שהכי טוב וכדאי השבוע:
השבוע כ 5 צרורות של עלים ומגוון של כ 11 קג ירקות בתפזורת

סל ירקות ענק (משק)

סוג חקלאות בת קיימא

מכיל כל מה שהכי טוב וכדאי השבוע:
מכיל השבוע כ 6 צרורות של עלים ומגוון של כ 17 קג ירקות בתפזורת