כרישים טובים: עדכון מהאורגני לשבוע 33‎

הכריש מלך הים,הטורף שנמצא בראש שרשרת המזון, שוחה לו בין הדגים בנחת והם שוחים בנחת לצידו, הסניטר של הטבע,למרות שכל הים ערוךכשולחן שפע לפניוולמרות שביתרונו הפיזי יכול בכל רגע נתון לטרוף כל ייצור שנמצא מסביבו. שומר על תפקידו תמיד בצניעות,ניזון לרוב מבעלי חיים פצועים, חולים,או מתים.הוא ממלא את ייעודו כמלך ושומר על הים מהתפרצות של…