עדכונים מהשדות

מעניין שהחקלאים תמיד חווים את מזג האוויר באופן תלת מימדי, מהעבר אל ההווה והעתיד, ככה מתכננים כל הזמן שפע של ייבול בהתאם לשינוי מזג האוויר.

אז מה יש לנו בעונת מעבר זו מעבר לצמצום קל בגזרת הירוקים והירקות?

עדכונים מהשדות

מעניין שהחקלאים תמיד חווים את מזג האוויר באופן תלת מימדי, מהעבר אל ההווה והעתיד, ככה מתכננים כל הזמן שפע של ייבול בהתאם לשינוי מזג האוויר.

אז מה יש לנו בעונת מעבר זו מעבר לצמצום קל בגזרת הירוקים והירקות?