הקיץ מגיע בצעדי ענק

כבר מתחילים לראות את התירסים והדלעות הראשונות,
פירות הקיץ הם הרבה יותר מהירים מפירות החורף, מגיעים לרגע או שניים, שבוע שבועיים, מציגים אידאה מסויימת של עץ אחד ומפנים את מקומם לבאים

למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים

אתמול חבר אמר לי שלמים יש 50 תכונות שבהם הם מתנהגים בצורה שונה בתכלית משאר החומרים בטבע.
ושהמים זה סוג של נס שבזכותו הכל מתקיים כאן. נס שבהעדרו אין חיים.

הקיץ מגיע בצעדי ענק

כבר מתחילים לראות את התירסים והדלעות הראשונות,
פירות הקיץ הם הרבה יותר מהירים מפירות החורף, מגיעים לרגע או שניים, שבוע שבועיים, מציגים אידאה מסויימת של עץ אחד ומפנים את מקומם לבאים