• קידום חקלאות מקומית וקהילתית
  • מודעות ומעורבות חברתית גבוהה
  • עשייה חברתית סביבתית
  • עבודה בסביבה תוססת, קהילתית
  • מגוון משרות פנויות

בקשה להצטרפות לצוות מזון טוב